Javna nabava

2019


Plan-nabave-2019.-1 (1).xlsx

2020


Plan nabave 2020..xlsx


Prve izmjene Plana nabave 2020..xlsx


Druge izmjene Plana nabave 2020..xlsx


Treće izmjene Plana nabave 2020..xlsx


Četvrte izmjene Plana nabave 2020..xlsx


Pete izmjene Plana nabave 2020..xlsx


Šeste izmjene Plana nabave 2020..xlsx


Sedme izmjene Plana nabave 2020..xlsx

2021


PLAN NABAVE 2021 GODINU.xlsx


Prve izmjene plana nabave 2021..xlsx


Druge izmjene plana nabave 2021..xlsx


Treće izmjene plana nabave 2021..xlsx


Četvrte izmjene plana nabave 2021..xlsx


Pete izmjene plana nabave 2021..xlsx


Šeste izmjene plana nabave 2021..xlsx


Sedme izmjene plana nabave 2021..xlsx


Osme izmjene plana nabave 2021..xlsx


Devete izmjene plana nabave 2021..xlsx


Desete izmjene plana nabave 2021..xlsx

2022


PLAN NABAVE 2022 GODINU.xlsx


Prve izmjene plana nabave 2022..xlsx


Druge izmjene plana nabave 2022..xlsx


Treće izmjene plana nabave 2022..xlsx


Četvrte izmjene plana nabave 2022..xlsx


Pete izmjene plana nabave 2022..xlsx


Šeste izmjene plana nabave 2022..xlsx


Sedme izmjene plana nabave 2022..xlsx


Osme izmjene plana nabave 2022..xlsx


Devete izmjene plana nabave 2022..xlsx


Desete izmjene plana nabave 2022..xlsx


Jedanaesete izmjene plana nabave 2022..xlsx


Dvanaesete izmjene plana nabave 2022..xlsx


Trinaeste izmjene plana nabave 2022..xlsx


Četrnaesete izmjene plana nabave 2022..xlsx

2023


PLAN NABAVE 2023 GODINU.xlsx


Prve izmjene plana nabave 2023..xlsx


Druge izmjene plana nabave 2023..xlsx


Treće izmjene plana nabave 2023..xlsx


Četvrte izmjene plana nabave 2023..xlsx


Pete izmjene plana nabave 2023..xlsx

Temeljem članka 76. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/16), Stupnički komunalac d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja u sukobu interesa.

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE.pdf

© 2023. Stupnički komunalac d.o.o. Sva prava pridržana