O nama

Trgovačko društvo Stupnički komunalac d.o.o., društvo je u 100 % vlasništvu općine Stupnik, koje se bavi pružanjem komunalnih usluga na području općine Stupnik. Tvrtka je počela s djelovanjem 1.7.2019. god. kao produžena ruka Općine Stupnik na redovnom i izvanrednom održavanju javnih površina i nerazvrstanih cesta jedinice lokalne samouprave.

Društvo ima Upravu i Skupštinu. Uprava odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga, te vodi poslovanje Društva. Uprava na čelu s direktorom upravlja i organizira djelatnost društva te obavlja druge opće, financijske i kadrovske poslove. Skupština odlučuje o financijskim izvještajima Društva, imenovanju i opozivu člana Uprave i drugim važnim pitanjima.Tvrtka:
STUPNIČKI KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti
Skraćena tvrtka:
STUPNIČKI KOMUNALAC d.o.o.
Sjedište tvrtke:
Gornjostupnička 33, Stupnik
Trenutna adresa ureda:
Gospodarska 17, Stupnik
Pravni oblik:
Društvo s ograničenom odgovornošću
Matični (porezni) broj:
05124972
OIB:
17488969027
Kunski žiro-račun:
HR 782360 000 1102800502
Član društva:
OPĆINA STUPNIK
Skupština društva: 1. Bruno Perković, ing.prom. – predsjednik skupštine
2. Ivica Piškor - član
3. Miroslav Lončarić - član
4. Josip Pipić - član
5. Josip Vađić - član

Uprava društva - direktor:
Ante Grabovac, bacc.ing.aedif., spec.ZNR.
Temeljni kapital:
20.000,00 kn


Komunalne djelatnosti koje obavlja Društvo, a kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture su:
- održavanje javnih zelenih površina
- održavanje nerazvrstanih cesta
- održavanje čistoće javnih površina
- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
- održavanje groblja
- usluge ukopa pokojnika
- održavanje javne rasvjete
- usluge javnih tržnica na malo
- prigodno ukrašavanje naselja
- sanacija divljih odlagališta
- održavanje odlagališta građevinskog otpada
- usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
- održavanje reciklažnog dvorištaMisija

Naša misija je ostati društveno odgovorna tvrtka, pouzdan servis općini i svakodnevno na usluzi građanima. Povezati iskustvo i mladost u donošenju najboljih inženjerskih, ekoloških, ekonomskih i društvenih rješenja, tehnologija i proizvoda, s krajnjim ciljem poboljšanja kvalitete života, postizanja najvišeg standarda u izgradnji komunalne i prometne infrastrukture, te održavanju i uređenju javnih površina i groblja.Vizija

Naša vizija povezana je s ostvarenjem naših strateških ciljeva: zaposleni stručni ljudi motivirani za usvajanje i razvoj novih znanja i ideja koje kontinuirano doprinose boljitku našeg poslovanja i čine nas najboljim mogućim izborom za naše korisnike.

© 2023. Stupnički komunalac d.o.o. Sva prava pridržana